Voorwaarden

Knoester Fotografie:
voor praktijklessen, workshops, cursussen en excursies

 1. In deze voorwaarden staat het woord (individuele of groeps) ‘les’ voor praktijkles, workshop, cursus en excursie.
  1. Als een deelnemer aan een les aan 1 of 2 personen verhinderd is, wordt na tijdige afmelding (tot twee dagen van te voren) een nieuwe datum afgesproken.
  2. Als een deelnemer aan een les aan 3 of meer personen) verhinderd is, wordt geen nieuwe datum afgesproken.
  3. Is de docent verhinderd, dan spreekt hij met de deelnemer(s) een nieuwe lesdatum af.
  1. Bij de praktijklessen, workshops en cursussen hoort foto-huiswerk.
  2. De foto’s moeten uiterlijk vier dagen voor aanvang van de les ingeleverd worden.
  3. In de les ontvangt de cursist dan commentaar van de docent op die foto’s.
  1. In de lessen staat de inhoud centraal: foto-inhoud en fototechniek.
  2. De bediening van de camera (waar zit wat) is aan de cursist, goed gebruik is onderdeel van de les.
  1. De praktijklessen en workshops zijn maatwerk.
  2. De verdeling en precieze invulling van de inhoud over deze lessen kan daarom variëren.
  3. Binnen het kader van bewust fotograferen en bewust fotograferen is volop ruimte voor vragen van cursisten.
  1. Het kader van Bewust fotograferen is vastgelegd in de Fotokaart Bewust fotograferen.
  2. Het kader van Bewust beschouwen is vastgelegd in de Fotokaart Bewust beschouwen.
  3. Beide kaarten zijn los verkrijgbaar, in A5 of A4 formaat.
 2. Bij de praktijklessen, cursussen en excursies nemen de deelnemers camera en handleiding mee. Zo mogelijk ook een statief.
 3. De rechten van het intellectuele eigendom van de opzet van de lessen en het lesmateriaal berusten bij Knoester Fotografie.
  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knoester Fotografie mogen opzet en materialen van de lessen niet worden verspreid.
  2. Bij overtreding zijn eventuele door Knoester Fotografie te maken juridische kosten voor rekening van de deelnemer.
  1. Knoester Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de lessen.
  2. Tenzij aan Knoester Fotografie opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
 4. De deelnemers voldoen de kosten van de lessen binnen 14 dagen na ontvangst factuur.

KvK 5021390 | BTW NL057343408B01

© 2022 Knoester Fotografie.
Vormgeving: Tieme Dekker Grafische vormgeving